Stappenplan afhandeling Nalatenschap

De RegisterExecuteur beheert de afwikkeling van nalatenschappen, inclusief juridische, administratieve, financiële, en fiscale zaken. Het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier zorgt voor transparante communicatie en voortgangsinzicht voor erfgenamen. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de stappen die gezet moeten worden.

Rust en zekerheid
Voor en na het overlijden

Stap 1

Ga na of er een testament is.

De inhoud kan bepalend zijn voor de verdere stappen! Een testament kan worden opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister

Stap 2

Wat willen de erfgenamen met de nalatenschap?

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen? Voorkom dat u alleen maar schulden erft.

Stap 3

Wie gaat de afwikkeling doen?

Volmacht of executeur/familielid of RegisterExecuteur? Een RegisterExecuteur is deskundig en neutraal, dus voor alle partijen goed

Stap 4

Verklaring van erfrecht

Dit document geeft aan wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. Vaak nodig om toegang tot de bankrekeningen e.d. te krijgen

Stap 5

Boedelbeschrijving

Zonder boedelbeschrijving van bezittingen en schulden geen goede afwikkeling mogelijk. Voor verschillende zaken kan een taxatie van belang zijn

Stap 6

Spoedeisende zaken

Bedenk wat ‘vanzelf gaat’ , wat eerst moet gebeuren en wat later kan. Denk aan correspondentie, huisdieren, veilig stellen van bepaalde zaken

Stap 7

Doorgeven van het overlijden

Wie moeten allemaal op de hoogte worden gesteld? Opzeggen van o.a. lidmaatschappen, innen van verzekeringsuitkeringen en pensioenen

Stap 8

Administratie

Zorg voor inzicht en overzicht van bankzaken, beleggingen e.d. Innen van vorderingen en betalen van schulden.

Stap 9

Inboedel

Bepaal hoe en wat er verdeeld of verkocht moet worden. Voorkom onenigheid rondom de verdeling.

Stap 10

Woning

Verkopen en waardebepaling. Bij verhuur, opzeggen huur en afspraken met verhuurder over oplevering.

Stap 11

Belastingen

Aangifte inkomstenbelasting en/of erfbelasting. Denk ook aan toeslagen.

Stap 12

Verdeling

Iedere erfgenaam krijgt het erfdeel dat hem/haar toekomt.
Verantwoording tegenover alle erfgenamen

Vind Rust met
De Nalatenschapsadviseur

Bij leven

U kunt nu al bepalen wie wat ontvangt en hoe zaken na uw overlijden worden afgehandeld.

Na overlijden

Door de Nalatenschapsadviseur als uw executeur te benoemen, wordt uw nalatenschap door een neutrale partij afgewikkeld

Wilt u weten of u alles goed geregeld heeft? Maak dan gerust een afspraak.

Chris Weening
Chris Weening
Nalatenschapsadviseur en RegisterExecuteur