OVER ONS

Vind rust met
De Nalatenschapsadviseur

Chris Weening
Nalatenschapsadviseur en RegisterExecuteur

Vanuit Emmeloord is Chris Weening actief als Nalatenschapsadviseur en RegisterExecuteur. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als accountant en heeft sinds 2011 een eigen administratiekantoor onder de naam Administratiekantoor Emmeloord. Vanuit zijn opleiding en ervaring heeft Chris Weening een gedegen kennis van fianciële en fiscale zaken en bleek het werk als Nalatenschapsadviseur hierop prima aan te sluiten. Chris Weening heeft in 2016 de opleiding tot Nalatenschapscoach met succes afgerond en eind 2020 is een aanvullende opleiding tot RegisterExecuteur met succes afgerond. Begin 2021 is de officiele inschrijving als RegisterExecuteur afgerond. Door deze inschrijving maakt Chris Weening deel uit van een netwerk van RegisterExecuteurs in Nederland.

Wat mag u van de Nalatenschapsadviseur verwachten?

De Nalatenschapsadviseur heeft veel kennis en ervaring in het afhandelen van nalatenschappen. In veel gevallen beginnen de werkzaamheden al lang voordat iemand overlijdt door het opstellen van een (digitaal) Nalatenschapsdossier. Hiermee worden alle belangrijke zaken overzichtelijk en duidelijk vastgelegd.

Op het moment dat de Nalatenschapsadviseur wordt gevraagd om bepaalde zaken te regelen, zal hier een overeenkomst voor worden opgesteld, zodat duidelijk is wat van de Nalatenschapsadviseur verwacht mag worden. Omdat de Nalatenschapsadviseur werkt vanuit Administratiekantoor Emmeloord kunnen bepaalde werkzaamheden via dit kantoor lopen, waardoor op de kosten kan worden bespaard. Daarnaast heeft dit als voordeel dat de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd is en er altijd iemand aanwezig is om u te woord te staan. De Nalatenschapsadviseur zal uw zaken op een kundige en professionele wijze afhandelen. Waar nodig, zal steeds overleg plaatsvinden met nabestaanden en bij de afronding van de opdracht zal verslag worden gedaan van alle werkzaamheden.

Wil je meer weten?

Chris Weening
Chris Weening
Nalatenschapsadviseur en RegisterExecuteur