Goed geregeld bij leven en na het overlijden

Uitbesteden geeft rust en zekerheid. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten.

Bij leven

 • Testament opstellen
  Testament opstellen

  Testament opstellen

  Het kan iedereen overkomen, een ongeval of een ziekte waardoor u bepaalde tijd, of wellicht de rest van uw leven niet meer in staat bent voor uzelf de juiste beslissingen te nemen. Wie regelt dan de juiste zorg? Hoe gaat het met uw financiën? In een levenstestament kunt u vast laten leggen wie er dan voor u zorgt, wie uw financiele zaken regelt en wat uw wensen zijn. Wij kunnen samen met u de mogelijkheden bespreken. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst kan de inhoud van een levenstestament worden bepaald. Samen met u wordt deze lijst doorgenomen en besproken.

  In een levenstestament worden volmachten gegeven aan personen die voor u zorgen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt of wilt. Dat kan persoonlijke of medische zorg zijn, maar ook uw financiën  kunt u middels een volmacht uit handen geven. De Nalatenschapsadviseur heeft veel ervaring in het voeren van financieel beheer. Omdat het om uw vermogen gaat, zullen hierover altijd goede afspraken worden gemaakt in het levenstestament en wordt door de Nalatenschapsadviseur jaarlijks verslag gedaan van zijn werkzaamheden en verantwoording afgelegd van het financieel beheer.

 • Digitaal Nalatenschapsdossier
  Digitaal Nalatenschapsdossier

  Digitaal Nalatenschapsdossier

  Ook zonder een testament, is het belangrijk om gegevens duidelijk en overzichtelijk vast te leggen. Dit is voor u zelf prettig, maar vooral ook voor degene die na uw overlijden zaken moet regelen. Vanuit ons Digitale Nalatenschapsdossier is er een totaal beeld van ieders persoonlijke situatie, relaties, financiën, verzekeringen, bezittingen en schulden, maar ook persoonlijke wensen en gegevens over uitvaart, codicil e.d. Daarnaast worden zaken vastgelegd die na een overlijden geregeld of opgezegd moeten worden.

  In de map worden de gegevens ondersteund met ingescande documenten, zodat gegevens compleet en helder zijn. Een geweldig hulpmiddel voor de nabestaanden of executeur.

 • Belastingvrij schenken
  Belastingvrij schenken

  Belastingvrij schenken

  Wat is voordeliger schenken of erven? En op welke kan dit het beste ingericht worden? Dit zijn vragen die we u graag helpen beantwoorden.

Na overlijden

 • Afwikkeling nalatenschap
  Afwikkeling nalatenschap

  Afwikkeling nalatenschap

  Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

  Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen.
  Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.

  In het stappenplan dat u op onze website vindt, staat welke werkzaamheden aan de orde komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

   

 • Regelen van financiën
  Regelen van financiën

  Regelen van financiën

  De eerste stap in het regelen van de financiën is het melden van het overlijden bij de bank. Daarnaast moet bijvoorbeeld abonnementen stopgezet worden en afspraken gemaakt worden met bedrijven die automatische incasso’s doen. De Nalatenschapsadviseur ontzorgt in dit hele proces.

 • Executeurschap
  Executeurschap

  Executeurschap

  U kunt in uw testament bepalen wie na uw overlijden de nalatenschap zal afwikkelen. Deze persoon is de executeur. De rol van executeur is niet iedereen ‘op het lijf geschreven’. Er komt namelijk nogal wat bij kijken. Naast heel veel regeldingen, moet ook de nalatenschap worden verdeeld over de erfgenamen. Als de executeur zelf ook erfgenaam is, kan dat tot belangenverstrengeling leiden en bestaat het gevaar van onenigheid tussen de erfgenamen. Daarnaast is de executeur verantwoordelijk voor zijn handelingen en kan dus aansprakelijk worden gesteld als iemand denkt schade te hebben geleden!

  Door de Nalatenschapsadviseur als uw executeur te benoemen, wordt uw nalatenschap door een neutrale partij afgewikkeld. Op professionele en zorgvuldige wijze zullen alle zaken worden geregeld en worden beslissingen zoveel mogelijk in overleg met de nabestaanden genomen.

  Na het overlijden is er bijvoorbeeld ook een inboedel die over blijft. Voor zover dit in een testament is vastgelegd, kan de inboedel worden verdeeld, maar vaak is slechts van enkele zaken, of van helemaal niets, iets vastgelegd en dan kan de verdeling van een inboedel voor problemen zorgen. De Nalatenschapsadviseur kan hierin veel werk uit handen nemen door een goed overzicht te maken van de inboedel, de verdeling te coördineren, zodat bepaalde zaken getaxeerd worden en met alle betrokkenen overlegd wordt over het verdere verloop. Ook kunnen bepaalde zaken worden verkocht, zodat het geld beschikbaar komt voor de erfgenamen. Na verdeling van de inboedel kan de Nalatenschapsadviseur de woning laten ontruimen, zodat ook deze zorg uit handen genomen wordt.